Oproep: Ervaringsdeskundigen noodplanning en vertegenwoordigers hulp- en interventiediensten gezocht voor panel in innovatief EU project (sociale media en crowdsourcing)

Read this ‘Call for emergency response experts’ in English

Campus Vesta – de organisatie waar het crisis intelligence initiatief origineel is ontstaan – is op zoek naar mensen die betrokken zijn bij activiteiten gerelateerd aan noodplanning, hulp- en interventiediensten, enz. In het kader van een Europees onderzoeksproject stellen we momenteel een ‘pool’ van ervaringsdeskundigen samen. Het gaat om onderzoek & ontwikkeling omtrent het gecombineerd gebruik van satellietbeelden, bruikbare data op social media (foto, video, tekst) en crowdsourcing initiatieven.

 

Je bijdrage kan gaan van:
– een zeer korte creatieve denkoefening in een online survey (slechts enkele minuten van je tijd, maar zeer verrijkend voor ons onderzoek)
– tot het deelnemen aan een internationale ‘crowdsourcing challenge’ (simulatie van een halve dag, gebeurt online, dus van op kantoor of van thuis uit)
– of zelfs het bijwonen van internationale workshops (halve dag tot 1 dag, op verplaatsing, bvb. op Campus Vesta of in het buitenland).

 

Als een team van vijf experts rond het thema sociale media & crowdsourcing onder Campus Vesta, maken we deel uit van het E2mC consortium. Dit project is momenteel prototypes aan het bouwen voor nieuwe en verbeterde types dienstverlening in de dienstenportfolio van de Europese Copernicus Emergency Management Service (of EMS). In deze software tools tracht het consortium de nieuwste mogelijkheden rond analyse van sociale media (crawlen of het verzamelen en filteren van data, geolocatie, machine learning, …) te combineren met het uitvoeren van taken door een crowd van vrijwilligers (inschatting van schade aan gebouwen en/of infrastructuur, voorzien van vertalingen aan algoritmes, optekenen van stukjes data in collaboratieve kaarten, crowdtasking, …). Het onderzoeksdoel van het project is het verbeteren van de snelheid, accuraatheid en kwaliteit van de eindproducten die de Copernicus EMS service momenteel verzorgt. De dienstverlening van Copernicus EMS bestaat uit het beschikbaar maken van kaartmateriaal (rapid mapping en recovery mapping) bij bvb. grote rampen, extreem weer, aardverschuivingen, enz. maar het gaat daarnaast ook bvb. om meldingen (early warning systems) van (potentiële) overstromingen, bosbranden, en meer.

 

Een Belgisch voorbeeld van kaarten die deze service al opleverde vind je hier. Voorbeelden uit Nederland hier en hier. In een notendop kijkt het E2mC project naar manieren om via sociale media en crowdsourcing deze output materialen te verbeteren in kwaliteit. Waar we uiteindelijk naartoe willen is deze nieuwe technologieën op een slimme manier te gaan inzetten om meer actiegerichte en meer relevante informatie over noodsituaties zo vlot mogelijk beschikbaar te maken voor betrokken organisaties en getroffen communities. De kwaliteit verhogen willen we onder meer doen door relevante informatie sneller en interactiever aan te bieden.

 

E2mCproject

Hiervoor hebben we als technologisch onderzoeksteam input nodig van mensen met ervaring op het terrein. We willen je hulp vragen om samen met ons de elementen, data, modules enz. in deze prototypes van nieuwe diensten te identificeren die voor jouw specifieke functie in de noodplanningsketen nuttig en voldoende praktisch zijn. Focussen we bijvoorbeeld op een enkele stad, regio of lidstaat, of zelfs op 1 enkele hulpdiscipline, …

  • … Denk dan aan accurate kaarten, satellietdata, foto’s op sociale media, data verrijkt door een crowd van digitale vrijwilligers. In welke vormen zouden deze informatieproducten nuttig zijn voor je noodplanningsgerelateerde activiteiten?
  • Als een grote noodsituatie je stad, regio, provincie of lidstaat treft, zou je dan baat hebben bij een interactieve social & crowd kaart van het getroffen gebied? Welk soort data zou dan heel specifiek nuttig zijn voor je takenpakket? En welk soort data wordt er best uitgefilterd?
  • Op dat punt gekomen, wat zou jouw coördinatieteam beschouwen als haar concrete informatienoden? Welke informatie, hetzij gecapteerd op sociale media, hetzij verzameld door fysieke teams op het terrein, zou je een beter beeld van de situatie geven? Zou het een meerwaarde zijn als de betrokkenengroepen via crowdsourcing je zelf dergelijke informatie kunnen aanreiken?
  • Betreffende data van sociale media en crowdsourcing campagnes, waar moet zeker rekening mee gehouden worden als er platformen en afgescheiden softwaremodules voorzien worden, opdat deze ook voor je huidige coördinatieteams praktisch en bruikbaar zouden zijn?

Als deze vragen u net als ons mateloos fascineren, twijfel niet om Tim meteen te contacteren en meer te leren over de mogelijkheden om ons panel van ervaringsdeskundigen te vervoegen.

Dit kan op Twitter or LinkedIn
of via e-mail: timvan [at] chte [dot] gent

 

Het Campus Vesta team in dit project is samengesteld uit: Bert Brugghemans, Tim Van Achte, Kenny Meesters, Yves D’Eer and Kathleen Van Heuverswyn.

The E2mC Project is co-funded by the European commission / H2020 Programme / Grant Agreement No. 730082